Ιστορία

 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 7228 φορές

Αμφίπολη

Στην Κατηγορία Ιστορία
Αμφίπολις, η Μακεδόνων Πρώτη Η αρχαία Αμφίπολη η "ευφυεστάτη και…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 9815 φορές

Γενικά για την Ιστορία των Σερρών

Στην Κατηγορία Ιστορία
Σαν πρώτοι κάτοικοι της περιοχής των Σερρών αναφέρονται οι Θράκες. …
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 9081 φορές

Χρονολόγιο των Σερρών

Στην Κατηγορία Ιστορία
π.Χ. 514: Ο στρατηγός Μεγάβαζος ερημώνει τη χώρα των Σιροπαιόνων…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 13953 φορές

Γιατί "τα Σέρρας" και όχι "οι Σέρρες"

Στην Κατηγορία Ιστορία
Η ονομαστική ουδετέρου "τα Σέρρας" παρά το γεγονός ότι πράγματι…
ΠΕΤΡΟΣ  Κ.  ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 91123 φορές
Στην Κατηγορία Ιστορία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝ. ΣΑΜΣΑΡΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ…
Powered by 300x150 tranparent