Ιστορία

  • Ιουν 22, 2016
  • Από τον
  • Διαβάστηκε 11379 φορές

Γιατί "τα Σέρρας" και όχι "οι Σέρρες"

Στην Κατηγορία Ιστορία
Η ονομαστική ουδετέρου "τα Σέρρας" παρά το γεγονός ότι πράγματι…
ΠΕΤΡΟΥ  Κ.  ΣΑΜΣΑΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ…
  • Ιουν 22, 2016
  • Από τον
  • Διαβάστηκε 78189 φορές
Στην Κατηγορία Ιστορία
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝ. ΣΑΜΣΑΡΗΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ…