Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης επιχειρήσεων

30/08/2018 13:58 #10 από george
Ο Δήμος Σερρών, με ειδική πρόσκληση για ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή των οικονομικών φορέων που αναρτάται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης  επιχειρήσεων » και καλεί τους οικονομικούςφορείς να συμμετέχουν, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 03-09-2018 έως και τις 21-09-2018.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος Σερρών συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα του και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υπoβλήθηκαν.
--
Ο Δ/ντης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
 Δήμου Σερρών
 
 
Σουλιώτης Μιχαήλ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
 
Τηλ. :2321350550
Fax  :2321350541
Συνημμένα:
Το θέμα είναι κλειδωμένο.
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.045 δευτερόλεπτα