ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙ

14/08/2018 12:54 #9 από george
Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και θα διαρκέσει έως 31/08/2018.Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει τις προτάσεις/παρατηρήσεις του και να τις γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr με την ένδειξη “Διαβουλεύσεις” και σύμφωνα με τις αναρτημένες οδηγίες
Συνημμένα:
Το θέμα είναι κλειδωμένο.
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.074 δευτερόλεπτα