Συνεδριάσεις Τοπ. Κοινοτήτων

 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 518 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 17/2020 ΘΕΜΑ: «Λειτουργικές ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου…
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 495 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 16/2020 ΘΕΜΑ: «Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Χριστός…
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 438 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 15/2020 ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ»
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 453 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 14/2020 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 439 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 13/2020 ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΣ»
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 416 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 12/2020 ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2021»
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 396 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 11/2020 ΘΕΜΑ: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Χριστός»
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 366 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 10/2020 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 404 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 9/2020 ΘΕΜΑ: «Επισκευή και συντήρηση όλων των…
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 357 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 8/2020 ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός των οικοπέδων για την…
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 338 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 7/2020 ΘΕΜΑ: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας»
 • Νοε 26, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 351 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 6/2020 ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός κεντρικού ρέμματος Χριστός από…
Powered by 300x150 tranparent