Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Σέρρες   11 Ιουλίου 2016           
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                       Αριθ. Πρωτ. οικ. 1891
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Κ.Καραμανλή  36                           
Πληροφορίες: Μαρία Καλίγκα                           
Τηλέφωνο: 2321350566
Fax: 2321350552
Mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Από την Δ/νση Κοινωνικής  Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού , Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραμμάτων του Δήμου Σερρών,  ανακοινώνεται ότι,  τα προνοιακά επιδόματα  θα καταβληθούν σε όλους τους δικαιούχους  την Τετάρτη  13-07-2016.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες  26 Ιανουαρίου  2017                         
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                              Αρ. Πρόσκλ.:  5
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                       
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

    
        Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017  και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  


ΘΕΜΑ 1οΑποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδική έκταση που οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο λόγω προσκύρωσης η ιδιοκτησία της κας Παυλίδου – Τζιώνη Μαρίας.

ΘΕΜΑ  2ο:    Έγκριση  διάθεσης – ψήφισης  πίστωσης  για  δαπάνες  Εθν.  Κτηματολογίου  και Υποθηκοφυλακείου.

ΘΕΜΑ  3ο:    Έγκριση και διάθεση πιστώσεων του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2017, που αφορούν την πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ 4ο:   Διάθεση - ψήφιση  πιστώσεων  συνεχιζόμενων  έργων  παρελθόντων  ετών  και έργων παρελθόντων ετών με οικονομικές εκκρεμότητες, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση  δαπάνης  για  την  ανανέωση  αδειών χρήσης “αντιϊκού” λογισμικού (antivirus) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.   

ΘΕΜΑ 6οΔιάθεση  -  ψήφιση  πιστώσεων  για  συνεχιζόμενες  δαπάνες  Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σερρών, έτους 2017.

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. 3/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και ψήφιση - διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια Χειραμαξών οδοκαθαριστών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισμού 4.166,40 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ  8οΈγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄  αριθ. 2/2017  μελέτης  της  Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και ψήφιση - διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισμού 24.762,80 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄ αριθ. 5/2017 μελέτης  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ψήφιση - διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας, για τις ανάγκες της Δ.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού 16.990,48 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή μη προσφυγής του Δήμου Σερρών στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 κατά της με αριθμ. 19487+18181+17855/18-1-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και κάθε συναφούς πράξεως.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 4/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας  και προμηθειών “Έξοδα πολιτιστικών - κοιν. - αθλητ. κ.λ.π. δραστηριοτήτων”, έτους 2017, προϋπολογισμού 58.155,02 € με Φ.Π.Α. 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων του τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, οικ. Έτους 2016, στο έτος 2017.

ΘΕΜΑ 13ο: Αλλαγή επωνυμίας – Νομικής μορφής εταιρίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς (Βαμβακούσας).

ΘΕΜΑ 15ο:  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς (Μονοκκλησιάς).

ΘΕΜΑ 16ο:  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς (Άνω Καμήλας, Κάτω Καμήλας ).

 
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Σέρρες, 26  Ιανουαρίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                    
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόταση 7.000.000 ευρώ υπέβαλλε ο Δήμος Σερρών για τη Στρατηγική
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


  “ Πρόταση 7.000.000 ευρώ υπέβαλλε ο Δήμος Σερρών για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”, δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα Μέσα Ενημέρωσης την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017, με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Καρπουχτσή, υπεύθυνο για θέματα προγραμμάτων του Δήμου Σερρών.
Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο για την χρηματοδότηση δράσεων ύψους 7.000.000 ευρώ με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2023. Η Στρατηγική Βιώσιμης  Αστικής Ανάπτυξης, συνέχισε ο Δήμαρχος, έχει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της σύνδεσής της με την εκπαίδευση αλλά και με ενεργές δράσεις για την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, όπως επίσης και την αναβάθμιση του αστικού ιστού της πόλης μας.  
Παραδείγματα σχετικών δράσεων  ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
H λειτουργία Δομής Υποστήριξης και Ενίσχυσης Επιχειρηματιών( σε χώρο του Επιμελητηρίου), η ενεργοποίηση και στελέχωση του Γραφείου Απασχόλησης από το Δήμο Σερρών, ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενισχύσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων, για διατήρηση της δραστηριότητά τους, εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, επίσης υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης, 75 εργαζομένων και επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης, σε Logistics-management- πωλήσεις- εφαρμογές  H/Y- ψηφιακό μάρκετινγκ, σε πιστοποιημένη δομή (ΚΕΔΙΒΙΜ), ανοικτά Επιχειρηματικά Εργαστήρια για ανέργους.
 Μέσω της πρότασης που καταθέσαμε, εκτός από δράσεις για την ενίσχυση του επιχειρείν, περιλαμβάνονται και δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών του δήμου και αναβαθμίζουν την εμπειρία της διαβίωσης τους στην πόλη. Ενδεικτικά αναμένεται να ξεκινήσει η ανάπλαση του κεντρικού πάρκου Σερρών, ένα όραμα των Σερραίων δημοτών ,η βελτίωση των υποδομών της πόλης (δίκτυα ποδηλατοδρόμων, υποδομές ΑΜΕΑ κ.α.) και η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τη βελτίωση της ίδιας της λειτουργίας του Δήμου
Η περιοχή παρέμβασης αφορά το σύνολο της πόλης των Σερρών, λόγω της σχετικής κοινωνικοοικονομικής ομοιογένειας των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων και την χωρικής εμβέλειας των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. 
Αποτελεί την περιοχή όπου συγκεντρώνονται οι κύριες διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες της πόλης και του Δήμου και όπου διέρχονται οι κύριοι κυκλοφοριακοί άξονες  της πόλης. 
Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης τόνισε ολοκληρώνοντας ο κ. Αγγελίδης, υιοθετεί το όραμα του Δήμου για το 2015-2019 για τη «Δημιουργία ενός Δήμου Ισχυρού, δυναμικού και σύγχρονου, κοντά στο Δημότη. Ενός Δήμου με ανθρώπινο πρόσωπο, χαρακτήρα, με ξεχωριστή φυσιογνωμία, με κοινωνική ευημερία, διαρκή οικονομική ανάπτυξη και υψηλό δείκτη ευ ζην» και προέρχεται μετά από διαβούλευση του Δήμου με παραγωγικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής.
Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Καρπουχτσής αναφέρθηκε στους τοπικούς φορείς που συμμετέχουν με δράσεις και προϋπολογισμό στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, λέγοντας ότι συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, το ΕΒΕΣ και το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
                                                                       Από το γραφείο τύπου
Ετικέτες
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ
  Τετάρτη  25/1/2017

 -ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ-

Ο δήμαρχος Π. Αγγελίδης εγκαινίασε το Αποχετευτικό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο Σκούταρι

«Φορέας ποιότητας ζωής & προστάτης της υγείας»

 

«Σήμερα παραδίδουμε και επίσημα στους αγαπητούς συνδημότες μας του Σκουτάρεως το Αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής  Κοινότητας συνολικού προϋπολογισμού 11 εκ. ευρώ. Είναι ένα δίκτυο φορέας ποιότητας ζωής που συμβάλλει στην προστασία της υγείας των κατοίκων, όπως και αυτής του περιβάλλοντος. Αισθάνομαι λοιπόν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που τα παιδιά του Σκουτάρεως και της περιοχής θα μεγαλώσουν  σ’ ένα περιβάλλον που δεν θα εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους» δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Π. Αγγελίδης  εγκαινιάζοντας με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ Κ. Χασαπίδη το μεγάλο Αποχετευτικό του Σκουτάρεως, σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου το πρωί.

«Οι Σκουταριανοί, όπως και οι Μητρουσιώτες, περίμεναν 16 ολόκληρα χρόνια αυτό το έργο και αυτό είναι εδώ σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη γύρω περιοχή» υπογράμμισε ο Δήμαρχος πριν αναφερθεί στην πορεία του έργου.

Η πορεία του έργου

    Αρχές του 2000, οι Καποδιστριακοί δήμοι Σκουτάρεως και Κ. Μητρούση ξεκίνησαν μελέτες, ο καθένας από την πλευρά του, για την κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στις παραπάνω Δημοτικές Κοινότητες, αφού προηγουμένως είχαν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με τη Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών για την υποδοχή των λυμάτων από τον Βιολογικό. Εντός του 2009 υπήρξε προέγκριση των μελετών. Από τις αρχές του 2011, η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Σερρών  σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τροποποίησαν, ολοκλήρωσαν τις μελέτες και τον Μάρτιο του 2011 υπέβαλλαν πλήρη φάκελο στο ΕΠΠΕΡΑΑ με αποτέλεσμα την ένταξη του έργου την 11η Ιουνίου 2012.

«Συνδεθείτε σήμερα»

    Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  Κ. Χασαπίδης κάλεσε τους Σκουταριανούς  να συνδέσουν τις οικίες τους με τον αγωγό λυμάτων το ταχύτερο δυνατόν « διότι αυτό είναι προς όφελος των ιδίων και του Περιβάλλοντος». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εργαζομένους της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., τις Τεχνικές Εταιρίες, τους δημότες και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση και λειτουργία του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου.

Ήταν εκεί

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Ι. Μωυσιάδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Α. Μπασδάνης, Δημοτικοί σύμβουλοι, Πρόεδροι δημοτικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με μέλη των συμβουλίων τους, μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ο Γενικός Διευθυντής Ν. Σαφαρίκας όπως και πολλοί δημότες τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή των εγκαινίων. Ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του κεντρικού αντλιοστασίου από τον εκπρόσωπο της κατασκευαστικής εταιρίας και άπαντες εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτό το μεγάλο έργο πνοής που βάζει ψηλά τον πήχη της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σερρών «η ζωή δεν θα είναι πια αυτή που ήταν στο Σκούταρι και στο Μητρούσι φθάνει να συνδεθούμε όλοι σήμερα». 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σέρρες 19 Ιανουαρίου 2017  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                          Αρ. Πρόσκλ.: 2
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους

Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους
   

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent