ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 244 φορές
Αριθ. Απόφασης : 12/2020
ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2021»
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ »