Απόφαση 9/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Διαβάστηκε 255 φορές
Α Π Ο Φ Α Σ Η 9 / 2020


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ένταξης της μελέτης με τίτλο: «Έλεγχος επάρκειας, (στατικής – υδραυλικής), μελέτη ενίσχυσης / αποκατάστασης της γέφυρας “Τσέλιου” Δήμου Σερρών» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 9-9-2020 »