Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ.7/4-7-2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 8/2019

ΘΕΜΑ:«Γνωμοδότηση για την σύνταξη Προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020, της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας σήμερα την 4η του μήνα Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 15/1-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, για έκτακτη συνεδρίαση η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ήταν 3 Σύμβουλοι, και συμφώνησαν για την έναρξη της κατ΄ επείγουσας συνεδρίασης, δηλαδή,

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 11 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.: 11
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, αυτές της παρ. 5 του άρθρου 65 του ιδίου νόμου (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, λόγω της ανάγκης συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του Δήμου και του επείγοντος χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σέρρες 10 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                 Αρ. Πρόσκλ.: 18
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες, 3-7-2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σερρών ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στο πλαίσιο του προγράμματος διανομής τροφίμων για τους δικαιούχους ΚΕΑ οι οποίοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα από το Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), θα πραγματοποιήσει διανομή Ξηρών προϊόντων , Ξηρών Βρεφικών προϊόντων ,ΒΥΣ και ΒΥΣ Βρεφικών προϊόντων στις 9 και 10 Ιουλΐου 2019, στην αποθήκη του κ. Ευσταθίου Ταυλαρίδη στο 3ο χλμ.Σερρών - Νιγρίτας από τις 7:30 π.μ. έως τις 13:30μ.μ.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα παρακάτω Ξηρά προϊόντα:

1.ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ : Τεμάχια 1 Βάρος 0,5 kg
2.ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ.: Τεμάχια 1 Βάρος 0,5 kg
3.ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
4.ΚΟΡΝ ΦΛΕϊΚΣ: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
5.ΑΛΕΥΡΙ: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
6.ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
7.ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: Τεμάχια 1 Βάρος 0,45 kg
8.ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ: Τεμάχια 1 Βάρος 0,75 kg
9.ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
10.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt

Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενων: 8,2 κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα παρακάτω ξηρά Βρεφικά προϊόντα:

1.ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ: Τεμάχια 2 Βάρος 0,3 kg
2.ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ : Τεμάχια 2 Βάρος 0,3 kg
3.ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Τεμάχια 2 Βάρος 1,0 kg

Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενων: 3,2 κιλά.

Κάθε αίτηση-νοικοκυριό θα παραλάβει τα παρακάτω ΒΥΣ προϊόντα:

1.ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ: Τεμάχιο 1 Βάρος 100ml
2.ΣΑΜΠΟΥΑΝ: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
3.ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ.: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
4.ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ : Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
5.ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg

Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενων: 4,10 κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα παρακάτω ΒΥΣ Βρεφικά προϊόντα :

1.ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ: 1 Συσκευασία με 50τμχ.
2.ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ: 1 Συσκευασία με 72τμχ.

Σύνολο τεμαχίων ανά ωφελούμενο :2 συσκευασίες


Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο ΑΜΚΑ, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους στην περίπτωση που τα προϊόντα παραληφθούν αυτοπροσώπως.
Εάν η παραλαβή γίνει από τρίτο άτομο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως για τις πολυμελείς οικογένειες), απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2321350564

Ετικέτες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
Εταίρος: Δήμος Σερρών

Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 στις 10:00 π.μ. στην Αίθουσα ΚΕΔΗΣ στις Σέρρες . Επίσης θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά
Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Θα μιλήσουν η νοσηλεύτρια και η διαιτολόγος/ διατροφολόγος του Ι.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και θα πραγματοποιηθεί συμβουλευτική για θέματα υγείας.
Στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν την σωματική και οργανική τους υγεία, την πολύ σημαντική προληπτική διαδικασία και το μοντέλο ζωής που τα προάγει.
Η ισορροπημένη και προσαρμοσμένη στο άτομο διατροφή, είναι ο πρωταρχικό παράγοντας που εξασφαλίζει μία καλή κατάσταση υγείας και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η γνώση και σωστή χρήση του από τους ωφελούμενους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
9:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές
10:00 –10:15 Χαιρετισμοί - Εισαγωγή
10:15 – 11:00 “Υγεία και ατομική υγιεινή” Εισήγηση νοσηλεύτριας Ι.Α.Τ.Α.Π. κα Τσώνη Μαρία
11:00 – 12:00 “Η υγιεινή διατροφή στη ζωή μας” Εισήγηση διαιτολόγου/διατροφολόγου Ι.Α.Τ.Α.Π. κα Περσεφόνη Τασούλα
12:00 Κλείσιμο, Συζήτηση, Απορίες

Ετικέτες