ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΣ για 19 -10-2016

Διαβάστηκε 1508 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες 3 Οκτωβρίου 2016   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 18
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

    Έχοντας υπόψη:
    Τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 & 217 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και αυτές της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κινηματοθέατρο ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:     
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 11 -10-2016 »
Powered by 300x150 tranparent