Διαβάστηκε 105 φορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05 / 01 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. : 440
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 1
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
- την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική της συνεδρίασης του Σώματος, που θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΚΛΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 25-1-2022 »
Powered by 300x150 tranparent