dimosies sxeseis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σέρρες 19 Ιανουαρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                       Αρ. Πρωτ.:οικ.1899
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 04
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
1. Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2. Προέδρους Τ.Κ. Σερρών & Πεπονιάς

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β) Τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και
δ) την υπ’ αριθμ.915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
ε) την υπ’ αριθμ.1252/38521/03-11-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σέρρες 19 /01/ 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ. : 1862
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 4
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα


Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
- την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σέρρες 17 /01 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ. : 1621
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 3
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
- την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 184, του ν. 4635/2019, σύμφωνα με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση,
- την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18-01-2023, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 13-1-2023
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ
:1204
ΤΗΛ. 23213/50113
                                                                                                                          Αριθμ. Προσκ.1
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα
Έχοντας - υπόψη τις διατάξεις της παρ.13,6

και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,
- την υπ'αριθμ. 374/ 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
-τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Σας προσκαλούμε στην 1η της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 13 παρ. 1 & 7 του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών(απόφαση δημοτικού Συμβουλίου 41/2022), ορίζεται ότι πρέπει να γίνεται ανακομιδή των οστών (εκταφή) του κοιμηθέντος, μετά από έξι έτη από την ταφή του.

Για όσους έχουν συμπληρώσει την εξαετή ταφή στα Α & Β κοιμητήρια του Δήμου Σερρών και έχουν αποβιώσει το έτος 2015, έχουν αποσταλεί πολλαπλές ειδοποιήσεις από το τμήμα κοιμητηρίων του Δήμου.

Παρακαλούμε όσοι είστε υπόχρεοι συγγενείς και δεν έχετε προσέλθει στο γραφείο 55 του Δημοτικού μεγάρου, να προσέλθετε άμεσα αφού πρώτα έχετε τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να ενεργήσετε για την ανακομιδή(εκταφή).

Εάν δεν προσέλθουν συγγενείς των θανούντων, η ανακομιδή θα διενεργηθεί από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό κοιμητηρίων, οπότε τα οστά θα τοποθετηθούν στο χωνευτήρι των αντίστοιχων κοιμητηρίων.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent