Συνεδριάσεις Δημ. Κοινοτήτων

 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 292 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 259 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης - ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑιΔΟΤΟΠΟΥ -…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 227 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 211 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 185 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Τροποποίηση της αριθ. 791/2018 κανονιστικής απόφασης…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 184 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Χορήγηση προέγκρισης και λειτουργίας ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΔΟΤΟΠΟΥ στην…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 165 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προέγκρισης και λειτουργίας ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΔΟΤΟΠΟΥ στην…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 155 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 183 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 153 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης διά δημοπρασίας της…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 153 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ακίνητου στο Ο.Τ. 356…
 • Ιουλ 15, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 337 φορές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ για 20-7-20

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           …