Συνεδριάσεις Δημ. Κοινοτήτων

 • Μαρ 20, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 84 φορές

Απόφαση 6/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Μαρ 20, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 53 φορές

Απόφαση 5/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 /2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο…
 • Μαρ 20, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 53 φορές

Απόφαση 4/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2019ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση βοηθήματοςΕισηγήτρια: Η κ. Πάνου Σωτηρία, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής…
 • Φεβ 17, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 31 φορές

Απόφαση 3/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2020 3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών…
 • Φεβ 17, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 29 φορές

Απόφαση 2/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020 2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών…
 • Φεβ 17, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 15 φορές

Απόφαση 1/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ονομασία ΟδώνΕισήγηση από: Τμήμα…
ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης - ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑιΔΟΤΟΠΟΥ -…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σέρρες  24-01-2020        ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                      …
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο έτους 2019ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 8η) Στις Σέρρες,…
 • Νοε 26, 2019
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 89 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2019 Χορήγηση βοηθήματος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο έτους 2019ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 8η) Στις Σέρρες,…
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο έτους 2019ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 7η) Στις Σέρρες…
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο έτους 2019ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 7η) Στις Σέρρες…