Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα (1) Δημοσιογράφο

Διαβάστηκε 1544 φορές
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα (1) Δημοσιογράφο ως υπεύθυνου λειτουργίας του Ψηφιακού Μουσείου Τύπου και την δημοσιογραφική τεχνολογική υποστήριξη της επικαιρότητας της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 70/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 02/06/2017 και ώρα 12:00π.μ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσιών διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent