Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Σερρών

Διαβάστηκε 1021 φορές

Ο Δήμαρχος Σερρών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη δημάρχου ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δημοσίων σχέσεων του Δήμου με την οργάνωση και δημιουργία επαφών με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους εμπορικούς φορείς που σχετίζονται με το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας στην επίτευξη των στόχων του Δήμου συμβάλλοντας με την εμπειρία του στην στήριξη και στην υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Σάββατο 1/8/2020 μέχρι και την Τετάρτη 5/8/2020.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2321350111, 127 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent