Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διαβάστηκε 1067 φορές

Γνωστοποίηση

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 11/10/2019 (Γραφείο 11)

 ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Πρόσκληψη υδρονομέων άρδευσης »