Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα επιχειρηματικότητας

Διαβάστηκε 901 φορές

Γνωστοποίηση

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 11/10/2019 (Γραφείο 11)

 ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Powered by 300x150 tranparent