Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστηκε 757 φορές

Γνωστοποίηση

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 11/10/2019 (Γραφείο 11)

 ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ