Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για κάλυψη αναγκών σε νομικά θέματα

Διαβάστηκε 412 φορές

Γνωστοποίηση

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 11/10/2019 (Γραφείο 11)

 ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ