Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 01/2019

Διαβάστηκε 1068 φορές

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 01/2019 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών και ενός ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών:

Αποτελέσματα ΣΟΧ 01/2019