Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και…
 • Φεβ 25, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 329 φορές

Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ιματισμού

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά…
 • Φεβ 10, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 407 φορές

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Σύμφωνα με την αρ. 91/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρών, μετατίθεται εκ νέου η…
 • Φεβ 10, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 362 φορές

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Σύμφωνα με την αρ. 89/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρών, μετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία…
 • Φεβ 03, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 494 φορές

Προμήθεια χειρουργικών μασκών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας…
 • Ιαν 28, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 457 φορές

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2520/27-1-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρών, μετατίθεται η ημερομηνία…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο…
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για…