Διαγωνισμοί

 • Ιουν 07, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 364 φορές

Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες…
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “Σύναψη…
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και…
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση…
 • Μάι 26, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 291 φορές

Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση…
 • Μάι 25, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 253 φορές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται…
 • Μάι 21, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 313 φορές

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και…
 • Μάι 19, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 253 φορές

Προμήθεια Φυτικού Υλικού Δ.Ε Λευκώνα και Δ.Ε Σκουτάρεως

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και…
 • Μάι 17, 2021
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 281 φορές

Προμήθεια αρδευτικών υλικών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Αρδευτικών υλικών Δ.Ε…
Κατάθεση οικονομικών προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Προσφορά…