ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 334 φορές
Ο Δήμος Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», με προϋπολογισμό 200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/8/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Ευτυχία & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.

Συνημμένα αρχεία: