Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1101 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών, στα πλαίσια υποβολής φακέλου χρηματοδότησης στο Τ.Π.Δ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού του Δήμου , πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 19.350,00€ συν ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την 19/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους, υπ’ όψη του κ. Αντιδημάρχου Έργων- Υποδομών & Πολιτικής Προστασίας- Παλλαϊκής Άμυνας μέχρι την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 10.00. Τηλ. Επικοινωνίας 2321350128.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent