Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1126 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών» (cpv 45343200-5) με  προϋπολογισμό 64.139,12 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71,117 του Ν. 4412/16.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent