Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 891 φορές
Ο Δήμος Σερρών διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και Ν. Προσώπων του Δήμου, προϋπολογισθείσας άξιας 218.323,80€ χωρίς ΦΠΑ & 270.721,51€ με ΦΠΑ & CPV 39224300-1.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent