“Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών” - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1357 φορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης,στο πλαίσιο της πράξης “Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών” , ποσού 11.970,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ). Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 09.08.2016 ημέρα Τρίτη, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Βασιλοπούλου  & κ. Κοκκινίδου   τηλ. 2321350134 & 2321350158.     

 

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent