Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχής τουριστικών υπηρεσιών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1200 φορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης  παροχής τουριστικών υπηρεσιών (μεταφοράς, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης), στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 14.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 26.7.2016, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Κοκκινίδου ή κ. Σεϊρεκίδου, τηλ. 2321350134 & 2321350158.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent