Χρήση υπηρεσιών τηλεμετρίας

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1203 φορές

Ο Δήμος Σερρών με την αρ. 343/2016 Α.Ο.Ε. απόφασίσε σχετικά με τη χρήση τηλεφωνίας - τηλεμετρίας (για χρήση GPS) για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.
Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι τις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών, Κων/νου Καραμανλή 1.
Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (τηλ. 23213 50110, αρμόδια κ. Μέλλιου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου »
Powered by 300x150 tranparent