Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1204 φορές

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μέρος των εργασιών ή και συνολικά για την παροχή υπηρεσιών “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών” για 12 μήνες συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και με σύστημα την απολύτως χαμηλότερη τιμή.

pdf small Διακήρυξη

pdf small Περίληψη

pdf small Μελέτη

 

Powered by 300x150 tranparent