Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Δασικής Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά του Δήμου Σερρών»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 395 φορές
Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση της δασικής μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 36.344,11 € με Φ.Π.Α. 24 %.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Πρόσκληση υποβολή προσφορών »
Powered by 300x150 tranparent