Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος τύπου unimog και παρελκομένων» και την «Προμήθεια και τοποθέτηση αλατοδιανομέα και μιας λεπίδας εκχιονισμού»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 165 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τις ομάδες «Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος τύπου unimog και παρελκομένων», προϋπολογισμού 310.160,00€ χωρίς ΦΠΑ και 384.598,40€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τη 6/2022 μελέτη (Συστημικός Αριθμός: 164140) και «Προμήθεια και τοποθέτηση αλατοδιανομέα και μιας λεπίδας εκχιονισμού σε φορτηγό του δήμου», προϋπολογισμού 48.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 60.512,00€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τη 10/2022 μελέτη (Συστημικός Αριθμός: 164142).
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-23 »
Powered by 300x150 tranparent