Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 260 φορές
Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση της δασοτεχνκής μελέτης «Αντιπυρική Προστασία Λόφου. Ακρόπολης Σερρών». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 13812,00 € με Φ.Π.Α. 24 %
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent