Παροχή υπηρεσίας για εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 546 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 59.520,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 22 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη έτους 2021. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ .

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από την Δ.Τ.Υ του Δήμου Σερρών (τηλ.: 2321350128 Βαρναλίδου Ελένη και Μαδεμλή Ελένη τηλ. 2321350140, ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια Φυτικού Υλικού Δ.Ε. Σερρών »
Powered by 300x150 tranparent