Προμήθεια Φυτικού Υλικού Δ.Ε Λευκώνα και Δ.Ε Σκουτάρεως

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 366 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια Φυτικού Υλικού του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 59.940,00€ χωρίς ΦΠΑ & 67.842,20€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 01 Ιουνίου ημέρα Τρίτη έτος 2021. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ και ώρα λήξης 11:00 πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία και κ. Μαρία Σινάνη τηλ.2321085841, για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα αρχεία:

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent