Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 260 φορές
Σύμφωνα με την αρ. 91/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης "Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών" για την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.