Ενίσχυση των δράσεων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 166 φορές

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια ειδών προϋπολογισμού ευρώ 9.982,00€ με Φ.Π.Α. για την ενίσχυση των δράσεων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την υλοποίηση μόνιμων παρεμβάσεων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας σύμφωνα με τις οδηγίες του Πράσινου Ταμείου που τις χρηματοδοτεί, σύμφωνα με τις με αριθ. 144/2019 και 361/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΟΠΑΚΠΑ - Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας »