Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1213 φορές

Ο Δήμος Σερρών, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3ΕΜ» από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη στην υλοποίηση της πράξης “Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια-3ΕΜ”, προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την 93/2019 μελέτη της Δ.Τ.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους, υπ’ όψη του κ. Αντιδημάρχου Έργων-Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας- Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας μέχρι τη Δευτέρα 9-12-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. Επικοινωνίας 2321350132.

Συνημμένα αρχεία: