Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια ενός πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 438 φορές

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμο Σερρών έτους 2019, σύμφωνα με την 91/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN» και της αριθ. 514/2019 AΔΣ, προϋπολογισμού ευρώ 17.620,00 € με Φ.Π.Α.

Συνημμένα αρχεία: