Παροχής υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 356 φορές

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την  ανάθεση της Παροχής υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), σύμφωνα με την αρ. 5/2019 Μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης του Δήμου Σερρών, συνολικής δαπάνης 9.151,20 € με Φ.Π.Α.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής »