Προμήθεια, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων 2019

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 260 φορές

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης διενεργεί για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»,  σύμφωνα με την αριθ.80/2019 μελέτη του Τμήματος Η/Μ έργων ενεργειακών εφαρμογών και υπηρεσιών  του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 6.770,40 € με Φ.Π.Α.

Συνημμένα αρχεία: