Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 182 φορές
Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων, σύμφωνα με 26/2019 Μελέτη Δ/νσης Καθαριότητας, συνολικής δαπάνης 5.994,16 € με Φ.Π.Α.
Συνημμένα αρχεία: