Προμήθεια καυσόξυλων έτους 2019

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 122 φορές

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια καυσόξυλων του έτους 2019 για την θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου (συνεργείο Τεχνική υπηρεσία, συνεργείο σιδηρουργών, συνεργείο ξυλουργών, συνεργείο επισκευής κάδων, συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων) και για T. K. Άνω Βροντούς, σύμφωνα με 12/2019 Μελέτη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 4.991,00 € με Φ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλλουν σχετική προσφορά στο τμήμα Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 12/2019 μελέτης, για τις ανωτέρω μέχρι 13-11-2019.

Συνημμένα αρχεία: