Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (β φάση)

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 428 φορές
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (β φάση)" εκτιμώμενης αξίας 45.161,29 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00π.μ.
Συνημμένα αρχεία: