ΚΕΔΗΣ - Παροχή διευκρινήσεων για την παροχή υπηρεσιών – προμήθειας για την διοργάνωση της 17ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης, έτους 2019

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 274 φορές

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) αναφορικά µε τη απαιτήσεις που περιγράφονται στα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών – προμήθειας για την διοργάνωση της 17ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης, έτους 2019» σας παραθέτουμε διευκρινήσεις – συμπληρωματικές πληροφορίες για τις Ομάδες Α’ & Γ’ και παρακαλούμε να τις λάβετε υπ’ όψη στην κατάθεση των προσφορών σας.

Συνημμένα αρχεία: