ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 342 φορές
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 4.120,86 με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 9/2018 μελέτης, μέχρι τις 2-8-2019.
Συνημμένα αρχεία: