Προμήθεια Δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων έτους 2019

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 117 φορές

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων έτους 2019» με Συστημικό αριθμό 72260, προϋπολογισμού ποσού 61.320,00 € χωρίς ΦΠΑ & 76.036,80 € με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνημμένα αρχεία: