Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 139 φορές
Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-20» μετατίθεται για την Τετάρτη 5 Iουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Συνημμένα αρχεία: