Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ. Μητρουσίου και Τ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 420 φορές

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ. Μητρουσίου και Τ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών" εκτιμώμενης αξίας 43.548,39 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σερρών - Κ. Καραμανλή 1 στις 06/06/2019 με ώρα λήξης προσφορών 10:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία: